Docenten over toetsing vocabulaire

Op de site van www.kennisnet.nl staan de volgende werkwijzen voor het toetsen van vocabulaire/idioom:

1
Idioom leren is alleen nuttig als er heel veel herhaling plaatsvindt: alleen dan komen en blijven de woorden in het geheugen.
Op onze school werken we met de methode “UP & UP”; in 3HV starten we met “Build UP”.
Vanaf 4V leren ze elke week 2 of 3 lesjes uit “Follow UP” (1 lesje is ongeveer 25 woorden, gerelateerd aan een thema). Na 10 lesjes krijgen ze een overhoring. Na elke overhoring herhalen ze de vorige 5 lesjes en krijgen er 5 nieuwe bij. Aan het eind van elk trimester krijgen ze een overhoring van alle lesjes van dat trimester (dat zijn er dan ongeveer 20 tot 25). Tegen die tijd hebben ze alle woorden drie keer geleerd. In het volgende jaar (V5) krijgen ze “Finish UP”, zelfde recept. Wij laten ze nu nog steeds 10 per keer doen, maar dat kan makkelijk naar 15 per keer. Dan herhaal je de eerste 10 en doe je er steeds 5 nieuwe bij. Veel van deze woorden zijn een herhaling van die van “Follow UP” en de rest is een aanvulling op de voca rond de thema’s. Tegen de tijd dat ze in de 6e komen hebben ze op deze manier daadwerkelijk een grote woordenschat opgebouwd aangezien ze steeds weer dezelfde woorden tegenkomen. Ze leren ze dan ook steeds sneller en gemakkelijker. Idioom in dergelijke methodes wordt gebaseerd op woordfrequentielijsten voor het betreffende niveau; er zitten dus nauwelijks nutteloze woorden tussen.
Onze ervaring is dat al halverwege de 4e en in ieder geval in de 5e de leerlingen een enorme routine hebben opgebouwd in het leren van die lijsten. We geven deze toetsen een lage weging. Toch zijn de leerlingen genoeg gemotiveerd om hier goed voor te scoren, ze kunnen er hun gemiddelde wel wat mee opkrikken. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

2
Leerlingen zien zelf het belang niet van woordenschat leren, dus hebben wij er veel belang van gemaakt door er een S.E. cijfer van te maken. Dit is zoals wij het doen.
Havo 4: 4 x 5 bladzijdes
Havo 5: 3 x 10 bladzijdes
Het gemiddelde van H4 telt 1x mee en Havo 5 gemiddelde telt 2x mee en het gemiddelde van dat cijfer is een S.E. cijfer wat drie x mee telt, net zo zwaar als een mondeling, of de schrijftoets en luistertoets.
Hetzelfde doen we bij V5 en V6.
V5: 4x 10 bladzijdes (gemiddelde telt 1x mee)
V6: 3x 15 bladzijdes (gemiddelde telt 2x mee)
Dit gemiddelde telt net zo zwaar als een de andere S.E. toetsen. Bij ons werkt dit systeem erg goed, alleen Havo 4 blijft achter met de cijfers maar die halen het weer op in Havo 5.

3
Wij gebruiken in alle examenjaren de UP serie. Voor VMBO T Build Up. Wij laten ze per week 4 pagina’s leren en dat wordt getoetst. Wij doen dat vooral om woordkennis op te bouwen en beter de vaardigheden te kunnen doen.
Wij vinden dit een prettige methode met woorden per onderwerp. (community Engels)

4
Wij hebben de volgende wegingen: idioom:1 / grammatica:3 / alle overige toetsen (de vaardigheden, literatuur e.d.):2. De praktijk leert dat dit een redelijk evenwichtige cijferopbouw geeft. Om nog even op het idioom gedeelte terug te komen: ze krijgen hier zoveel toetsen over dat het genoeg motivatie geeft er ook wat voor te doen: als ze het verwaarlozen gaat hun cijfer toch echt omlaag; als ze er goed voor leren compenseert het wat voor andere missers. Sommigen redeneren dan dat dit onterecht is; het zijn relatief makkelijk verworven cijfers. Aan de andere kant is woordenschat toch de basis van de taal: dat mag zich ook vertalen in het totale cijfer dat ze krijgen.

Ook uw ervaringen zijn van harte welkom oppvandervoort1@gmail.com