FOLLOW UP (centraal examen Engels MBO 4)

followcover

De geheel herziene vierde druk van Follow Up bevat de benodigde woordenschat voor het centraal examen Engels MBO 4. Het ERK niveau ligt tussen B1 en B2.
Follow Up is onderdeel van de vocabulaire serie UP, de meest gebruikte idioomreeks voor alle niveaus van vmbo, havo, vwo en mbo4.
Docenten Engels kunnen een beoordelingsexemplaar aanvragen bij www.schoolsupport.nl/bex

kenmerken

– thematische groepering van het vocabulaire;
– 25-30 woorden per hoofdstuk;
– elk woord wordt gepresenteerd in een contextzin;
– herhaling van woorden in volgende zinnen en hoofdstukken;
–  per hoofdstuk 3 authentieke illustraties in kleur, waarin enkele van de aangeboden woorden voorkomen;
– vijf hoofdstukken over voorbereiding op het centraal examen leesvaardigheid;
– notes met extra informatie over woordgebruik, grammatica, spelling en verschil Brits en Amerikaans Engels;
– reference pages achterin het boek met een uitgebreid vocabulaire over een aantal thema’s;
– de basiswoordenschat van ca.2500 woorden (B1) kan worden uitgebreid met ca. 750 woorden (B2);
– de basiswoordenschat kan in één jaar worden doorgewerkt.

Het centraal examen MBO 4 en Follow Up
In de afgelopen jaren kwamen in elk centraal examen MBO 4 honderden ‘moeilijkere woorden’ voor die ook in Follow Up staan. Het zal duidelijk zijn wat dit betekent voor een leerling die de woordenschat uit dit boek beheerst. Met moeilijke woorden bedoel ik bijvoorbeeld:
abandon/according to/to address (aanpakken)/affect/afford/approach/attitude/
benefit/bother/commitment/complaint/confuse/consist/cope with/counterfeit/
despite/disguise/embarrassing/effort/expand/feasible/garment/harmless/
implement/inquiry/justify/mutual/obligation/obvious/performance/precaution/
properly/random/relieved/represent/satisfied/superficial/survey/venture

Wist u dat het opzoeken van een woord in het woordenboek minimaal een halve minuut per woord kost?