Over de auteur

Dr. Piet van der Voort studeerde Engels aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Na zijn promotie en een docentschap Engels van 11 jaar aan een middelbare school werkte hij 30 jaar als docent Engels aan de lerarenopleiding van de Fontys Hogeschool in Tilburg met als specialisaties vakdidaktiek Engels,Engels idioom en Engelse grammatica.

PUBLICATIES

ENGELS IDIOOM
Start Up (ThiemeMeulenhoff)
Step Up (ThiemeMeulenhoff)
Build Up (ThiemeMeulenhoff)
Follow Up (ThiemeMeulenhoff)
Finish Up (ThiemeMeulenhoff)
Basic business words (Walvaboek)
Try out (Van Walraven, 1984, out of print)
Basic trade words (Van Walraven, 1993, out of print)
Input (idioom en gespreksvaardigheid, Van Walraven, 1994, out of print)

ENGELSE GRAMMATICA
Hoger onderwijs
Core Business, Engelse grammatica voor hoger economisch onderwijs(Noordhoff)
Core Grammar for higher education (o.a. lerarenopleiding, tolk-vertaler, Noordhoff)
English Grammar for international studies (Noordhoff)
Basic legal English, met juridische teksten en vocabulaire (Walvaboek)
Sentence analysis (Noordhoff)
An English grammar for student teachers (Wolters-Noordhoff, 1984, out of print)
An English grammar for business students (Wolters-Noordhoff, 1989, out of print)
An English grammar for students in higher education (W-Noordhoff,1998, out of print)

Mbo
Basic business grammar (Walvaboek, 2013)
Basic legal English, met juridische teksten en vocabulaire (Walvaboek, 2016)
Examengrammatica Engels B1-B2 (vierkleurenkaart,Walvaboek)

Voortgezet onderwijs
Backbone grammar (Walvaboek)
Kortom Engelse grammatica (Walvaboek)
Grammar Check, werkboek Engelse grammatica (Walvaboek)
Dual Track , grammatica voor tweetalig onderwijs (Walvaboek)
Tools4Writing, grammatica en schrijfvaardigheid bovenbouw havo/vwo (Walvaboek)
Engelse grammatica in kaart gebracht  A2-B1(vierkleurenkaart, Walvaboek)
Examengrammatica Engels B1-B2 (vierkleurenkaart,Walvaboek)
Werkwoordenkaart (vierkleurenkaart, Walvaboek)
Kleintje Grammar, werkwoordstijden (vierkleurenkaart,Walvaboek)

LEESVAARDIGHEID ENGELS
Count Down (Van Walraven, out of print)
Find Out (Van Walraven, out of print)

SCHRIJFVAARDIGHEID ENGELS
Tools4Writing ,grammatica en schrijfvaardigheid bovenbouw havo/vwo (Walvaboek)
De Engelse brief in kaart gebracht (vierkleurenkaart, Walvaboek)
De Duitse brief in kaart gebracht (vierkleurenkaart, Walvaboek)
De Franse brief in kaart gebracht (vierkleurenkaart, Walvaboek )
Live letters (Wolters-Noordhoff, out of print)
English letters (Van Walraven, out of print)

GESPREKSVAARDIGHEID ENGELS
Speak Up (ThiemeMeulenhoff)
Spreekhulp Engels (Walvaboek)

VAKDIDAKTIEK
Basisdidaktiek voor het Engels (Wolters Noordhoff, out of print)
Basisdidaktiek voor het onderwijs in de moderne vreemde talen (Wolters-Noordhoff, out of print)

ENGELS BASISSCHOOL
Real English (ThiemeMeulenhoff)