Welkom op de site over Engels idioom.

Deze site geeft achtergrondinformatie over woordenschatverwerving en over de volgende boeken:

* Start Up, Step Up, Build Up, Follow Up, Finish Up, die samen de serie Up vormen, de meest gebruikte idioomreeks voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs van ERK niveau A1 tot C1.

* Spreekhulp Engels, de meest voorkomende zinnen voor gespreksvaardigheid.
* Basic Business Words, idioom voor economische opleidingen in mbo en hbo.
* Basic Legal English, Engels voor juridische opleidingen in mbo en hbo.

ACHTERGRONDEN WOORDENSCHATVERWERVING

* Belang woordenschat                               * Manieren om woorden te leren
* Waarom een idioomboek                          * Leertips van docenten
* Omvang woordenschat                            * Woordenboek tijdens examen
* toetsing idioom in examenprogramma

HERWAARDERING WOORDENSCHATVERWERVING

Jarenlang is er te weinig aandacht besteed aan het systematisch herhalen en vergroten van de woordenschat, het zogenaamde intentioneel of expliciet leren. Wat gepropageerd werd was het incidenteel of impliciet leren o.a. via raadstrategieën. Idioom leren uit een idioomboek werd vaak afgedaan als het domme ‘woordjes stampen’ en kwam min of meer in de taboesfeer. Hoewel vele docenten wel beter wisten, was het niet ‘onderwijskundig correct’ om woorden uit een idioomboek te laten leren.

Inmiddels is het ook bij beleidsmakers doorgedrongen dat een grote woordenschat de belangrijkste basis is voor leesvaardigheid maar ook voor de andere vaardigheden.  Idioomtoetsen mogen volgens de nieuwe examenprogramma’s vmbo/havo/vwo weer meegeteld worden in het schoolexamen! Door deze ontwikkelingen staat het idioom-onderwijs en het idioomboek in een hernieuwde belangstelling.

In “Mesten en meten in leesvaardigheidstraining” (Levende Talen Magazine) schrijft prof. G. Westhoff:
“Een flinke woordenschat is een onmisbare basis. Veel lezen helpt om die op te bouwen, maar gegeven de beschikbare lestijd is het erg nuttig ook nog systematisch aan uitbreiding en onderhoud te laten werken.”

In hetzelfde vakblad schrijft de vakdidacticus Erik Kwakernaak in 2020:
“Sinds in de Nederlandse scholen de communicatieve aanpak omarmd werd, is er aardig de klad gekomen in het woordjesleren. De leerlingen zouden ondergedompeld worden in een betekenisvol taalbad, waarin de woorden hun vanzelf zouden aanwaaien. Toch wordt er vaak weinig en/of systematisch gewerkt aan woordenschat.

Systematische uitbreiding en onderhoud van de woordenschat is de doelstelling van de Up serie.