Spreekhulp Engels (ERK A2-B2)

gespreksvaardigheid spreekhulp Engels

Doelstelling en doelgroep
Veel leerlingen missen een goede gespreksvaardigheid omdat ze niet snel kunnen beschikken over de nodige zinswendingen en woorden, het zogenaamde ‘spreekcorpus’.
Voor een goede beheersing van dit spreekcorpus is regelmatige herhaling een absolute vereiste. Met een leergang lukt dit niet omdat het taalmateriaal over meerdere delen verspreid wordt aangeboden. Om in deze leemte te voorzien is Spreekhulp Engels ontwikkeld.

Het boek bevat de meest voorkomende zinnnen en uitdrukkingen voor gespreksvaardigheid. Spreekhulp Engels is geschikt als gespreksvaardigheidsbasis voor alle niveaus, ook voor het volwassenonderwijs.
Niveau-aanduiding Europees Referentie Kader A2-B2.
Het spreekcorpus is geordend in communicatieve thema’s. De beperkte omvang laat toe dat het boek in één jaar gemakkelijk een of zelfs twee keer doorgewerkt kan worden als additionele stof bij de leergang. Daarnaast kan de leerling het boek gebruiken als gerichte voorbereiding op toetsen voor gespreksvaardigheid.

examenwoorden engels havo vwo

 


Thema’s

1 Sociale omgang
2 Persoonlijke gegevens
3 Familie en relaties
4 Wonen
5 Geografische omgeving
6 School
7 Sport en vrije tijd
8 Eten en drinken
9 Reizen en vakantie
10 Verkeer
11 Kleding
12 Winkelen
13 Gezondheid
14 Het weer
15 Telefoneren
16 Post- en geldzaken
17 Politie en VVV
18 Werk en beroep
19 Gevoelens
20 Personen beschrijven

Beoordelingsexemplaar aanvragen
Docenten Engels kunnen een beoordelingsexemplaar aanvragen tegen 15% van de verkoopprijs plus portokosten op www.walvaboek.nl

 Mail uw reviews, opmerkingen of vragen over dit boek naar
pvandervoort1@gmail.com