BUILD UP (3 havo-vwo)

buildupcover

De geheel herziene vierde druk van Build Up is bestemd voor klas 3 havo/vwo. Het ERK niveau ligt tussen A2 en B1.
Build Up is onderdeel van de vocabulaire serie UP, de meest gebruikte idioomreeks in het voorgezet onderwijs voor alle niveaus van vmbo, havo en vwo.  Deze serie biedt een doorlopende vocabulaire leerlijn van ERK A1 tot C1.
Docenten Engels kunnen een beoordelingsexemplaar aanvragen bij www.schoolsupport.nl/bex

Belangrijke kenmerken

– thematische groepering van het vocabulaire;
– 25-30 woorden per hoofdstuk;
– elk woord wordt gepresenteerd in een contextzin;
– herhaling van woorden in volgende zinnen en hoofdstukken;
–  per hoofdstuk 3 authentieke illustraties in kleur, waarin enkele van de aangeboden woorden voorkomen;
– vijf hoofdstukken over voorbereiding op het CSE  leesvaardigheid;
– notes met extra informatie over woordgebruik, grammatica, spelling en verschil Brits en Amerikaans Engels;
– reference pages achterin het boek met een uitgebreid vocabulaire over een aantal thema’s;
– de basiswoordenschat van ca.2200 woorden kan worden uitgebreid met ca. 500 woorden;
– de basiswoordenschat kan in één jaar worden doorgewerkt (bij twee hoofdstukken per week);

idioomserie Up

De Up serie is al jaren de meest gebruikte reeks vocabulaireboeken in het voortgezet onderwijs.
De doelstelling van de serie is bij te dragen aan het verwerven en consolideren van een productieve en receptieve woordenschat. Een goede beheersing van de woordenschat is essentieel voor de leesvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid.
De Up serie bestaat uit de volgende delen, die onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden en die aansluiten bij de ERK-niveaus van de betreffende schooltypen:

De opklimmende idioomserie Up bestaat uit:

Start Up       2 vmbo/havo/vwo
Step Up
        3-4 vmbo BB/KB
Build Up
      3 havo-vwo en 3-4 vmbo TL-GL
Follow Up
    4-5 havo
Finish Up
     4-6 Vwo

Gebruikerservaringen

1
Mijn leerlingen reageren zeer enthousiast op de overzichtelijke indeling en vooral ook op de speelse illustraties. Zelf merk ik een duidelijke vooruitgang in hun woordenschat. Veel lof dus.
2
Finish Up is een erg goede methode voor idioomopbouw. Ook door tevoeren op andere niveaus ‘Follow Up’ voor HAVO 4/5. en Build-Up voor eronder. Volgen ERK methode.
3
Wij vinden dit een prettige methode met woorden per onderwerp. (community Engels)
4
Wij gebruiken sinds jaar en dag Build Up. Het is prettig omdat de woorden in context staan en gerubriceerd staan per thema. (community Engels)
5
Wij gebruiken Build Up in 3M en 4M . Ze leren 6 blz. 30 woorden EN>NE en 20 woorden NE>EN. Het werkt goed en de meeste leerlingen halen goede resultaten. Wij zijn er zeer tevreden over. (community Engels)
6
Wij gebruiken voor 4 vmbo het boek Build Up, idioom in zinsverband per thema (b.v. Health) en ik geef die klas wekelijks een s.o. over drie bladzijden, welke cijfers aan het eind van het jaar meetellen. Ik vind het een handig boekje en het laten leren van woorden in een context is beter dan op zichzelf lijkt me. (community Engels)
7
Wat wij verschrikkelijk missen in onze methode is het thematisch ondergebrachte idioom zoals in Build Up.
8
Uitstekend en degelijk idioomboek. 
9
Dit zegt een leerling:
Uit een mailtje van de uitgever aan de auteur:  “Leerling  … (naam bekend) belde zojuist op om door te geven dat hij op school Build Up gebruikt en dat hij dat echt een geweldig boek vindt! Hij belde speciaal om dat door te geven. Hij vindt het zo fijn leren en dat mocht ook wel eens gezegd worden.”