START UP (klas 2 vmbo)

Start Up

Doelgroep
De geheel herziene vierde druk van Start Up is bestemd voor klas 2 van het voortgezet onderwijs. Het ERK niveau ligt tussen A1 en A2. in 60 hoofdstukken wordt de woordenschat van de eerste twee jaren herhaald en uitgebreid.

De Up serie
Start Up is onderdeel van de vocabulaire serie UP, de meest gebruikte idioomreeks in het voorgezet onderwijs voor alle niveaus van vmbo, havo en vwo.  Deze serie biedt een doorlopende vocabulaire leerlijn van ERK A1 tot C1.
Docenten Engels kunnen een beoordelingsexemplaar aanvragen bij www.schoolsupport.nl/bex

Kenmerken

– thematische groepering van het vocabulaire;
– 25-30 woorden per hoofdstuk;
– elk woord wordt gepresenteerd in een contextzin;
– herhaling van woorden in volgende zinnen en hoofdstukken;
–  3 authentieke illustraties in kleur, waarin enkele van de aangeboden woorden voorkomen;
– notes met extra informatie over woordgebruik, grammatica en spelling;
– vocabulaire geselecteerd op basis van frequentie-onderzoek, het Europees Referentiekader en examens;
– thema’s op basis van leerplannen en het Europees Referentiekader;
– reference pages achterin het boek met een uitgebreid vocabulaire over een aantal thema’s;
– het boek kan in één jaar worden doorgewerkt (bij twee hoofdstukken per week).