Idioom in examenprogramma’s

Toetsing vocabulaire tijdens schoolexamen
Sinds 2007 kunnen scholen naast de vier vaardigheden ook “andere vakonderdelen” tijdens het schoolexamen toetsen. Zo mogen ook vocabulaire en grammatica weer apart getoetst worden. (SLO, Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen)

Weging vocabulaire
Het centraal schriftelijk examen en het schoolexamen tellen allebei voor 50% mee voor het bepalen van het eindexamencijfer. De docent kan zelf bepalen hoe zwaar de vocabulairetoetsen worden gewogen voor het bepalen van het schoolexamencijfer.

Toetsmomenten
Uit de  bovengenoemde Handreiking blijkt dat in het havo/vwo  “om organisatorische redenen de talen vaak ook in de vijfde en soms zelfs in de vierde klas worden getoetst.” Dit geeft de docent de mogelijkheid om al in een vroeg stadium de idioomtoetsen voor het schoolexamen te laten meetellen. Uiteraard een stimulans voor de leerlingen.

Ervaringen met het toetsen van vocabulaire
 Voor ervaringen met toetsing idioom, klik hier.