Follow Up (4-5 havo)

followcover

Follow Up is geheel herzien met o.a. 285 illustraties in kleur.
Het boek is verschenen bij uitgeverij Walvaboek.

Belangrijke kenmerken

– thematische groepering van het vocabulaire;
– elk woord wordt gepresenteerd in een contextzin;
–  per hoofdstuk 3 authentieke illustraties in kleur
– vijf hoofdstukken over voorbereiding op het CSE  leesvaardigheid

Belangrijkste verschillen met de vorige druk

–  In deze herziene druk zijn woorden en contextzinnen tegen het licht gehouden en waar nodig vervangen, aangevuld of geactualiseerd
– Alle illustraties zijn vervangen en in kleur uitgevoerd.
– Vijf hoofdstukken over de voorbereiding op het CSE leesvaardigheid. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
* het belang van een grote woordenschat
* woordafleiding via voorvoegsels en achtervoegsels
* signaalwoorden/verbindingswoorden
* veelvoorkomende woorden in examenvragen
* tips voor het beantwoorden van verschillende soorten vragen.

Beoordelingsexemplaar
Docenten Engels kunnen een beoordelingsexemplaar aanvragen via mail aan: info@walvaboek.nl

Boekenlijst
In verband met het samenstellen van de boekenlijst volgt hier de ISBN nummer van de herziene vierde druk: ISBN 978 90 6675 437 9

idioomserie Up

De Up serie is al jaren de meest gebruikte reeks vocabulaireboeken in het voortgezet onderwijs.
De doelstelling van de serie is bij te dragen aan het verwerven en consolideren van een productieve en receptieve woordenschat. Een goede beheersing van de woordenschat is essentieel voor de leesvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid.
De Up serie bestaat uit de volgende delen, die onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden en die aansluiten bij de ERK-niveaus van de betreffende schooltypen:

De opklimmende idioomserie Up bestaat uit:

Start Up       2 vmbo/havo/vwo
Step Up
        3-4 vmbo BK
Build Up
      3 havo-vwo en 3-4 vmbo TL-GL
Follow Up
    4-5 havo
Finish Up
     4-6 Vwo

De herziening van Follow Up verschijnt in mei 2019, Finish Up in najaar 2019, Start Up en Step Up voorjaar 2020.

Gebruikerservaringen

Op de comunitysite van digischool verscheen het volgende bericht:

Beste collega’s,

Hartelijk dank voor de grote hoeveelheid tips die ik mocht ontvangen n.a.v. mijn vraag naar een goed idioomboek voor de bovenbouw havo-vwo. In de bijlage vinden jullie de reacties. Een grote meerderheid is erg enthousiast over Follow Up en Finish Up, dus we gaan er eens goed naar kijken. bedankt nogmaals!
(naam docent en school weggelaten)

Deze docent kreeg o.a. de volgende reacties:

1
Wij gebruiken sinds een paar jaar in Havo 4 en 5 Follow Up en in 4,5 en 6 VWO Finish Up.
In klas drie gebruiken we Build Up.
Eerst de zinnen zoals in boek daarna steeds meer veranderingen in de zinnen. Ook steeds meer bladzijdes per SE.
2
Wij gebruiken Follow Up op 4-5 havo en Finish Up op 4-5-6 vwo. Bevalt goed, is via WRTS prima in te slijpen.
Wij gebruiken Follow Up.
3
Wij gebruiken Follow Up voor Havo en Finish Up voor vwo. Bevalt goed. Wel flink toetsen anders is de aniomo om het te leren laag!
4
We use Finish Up, it’s been fine.
5
Wij gebruiken al jarenlang Follow Up en Finish Up met veel plezier.
6
Wij gaan beginnen met de Up serie vanaf klas 2.
7
Finish Up is een goede keuze.
8
Follow Up en Finish Up zijn erg prettig.
9
Finish Up is een erg goede methode voor idioomopbouw. Ook door tevoeren op andere niveaus ‘Follow Up’ voor HAVO 4/5. en Build-Up voor eronder.Volgen ERK methode.
10
Wij gebruiken sinds kort uw uitstekende boek Finish Up ….

11 Wij zijn zeer te spreken over de Up serie.

Hoe scoort Follow Up op het CSE leesvaardigheid HAVO?

In de afgelopen jaren kwamen gemiddeld 350 ‘moeilijkere woorden’ uit het centraal schriftelijk examen voor in Follow Up. Het zal duidelijk zijn wat dit betekent voor een leerling die de woordenschat uit dit boek beheerst. Met moeilijke woorden bedoel ik bijvoorbeeld:
to address/among/encourage/disease/abandon/benefit/experience/expose/reject/
embarrassing/approve/ban/issue/afford/curb/implement/thesis/asset/annoy/
envious/deliberately/admit/threat/neglect/clumsy/legislation/persuade/attempt/
suspend/intruder//manufacturer/access/custody/genuine/reassuring