Gebruik je in een adres "The Netherlands" of "Netherlands" zonder 'the'? (12-9-2011)

Ter voorbereiding van mijn boek Tools4Writing, grammatica en schrijfvaardigheid bovenbouw havo/vwo heb ik een groot aantal lay-out modellen voor de Engelse brief bekeken. Deze lay-out modellen vond ik in handreikingen die door docenten zijn gemaakt of in methoden. Daaruit blijkt dat de leerlingen wordt geleerd om in het adres van de afzender als land te vermelden: The Netherlands. Dit is echter niet correct! Het moet zijn Netherlands, dus zonder ‘the’. Ook het CITO maakt deze fout. Zo wordt in de briefopgave voor het VMBO GL-TL (o.a. examen 2011) aan het eind van de opdracht het volgende model voor het adres afzender gegeven:
Pinksterbloemstraat 63
6845 SR Barendrecht
The Netherlands

ARGUMENTATIE
In een adres wordt Netherlands niet voorafgegaan door ‘the’. In alle andere contexten wordt ‘the’ wel gebruikt, bijv. I live in the Netherlands.
Netherlands gedraagt zich net zoals vergelijkbare landnamen zoals: United Kingdom, United States, United Arab Emirates, Czech Republic. Je schrijft dan ook in een adres nooit “the United Kingdom” of ‘the United States”.
Ook op internationale bijeenkomsten zie je altijd naambordjes met
Netherlands. Lijsten met landnamen geven Netherlands zonder ‘the’.
Ook op basis van de onderstaande informatie is de conclusie dat op dit punt de huidige briefconventies moeten worden herzien. Overigens moet ik erkennen zelf jaren deze ‘fout’ gemaakt te hebben.

Officiële standaard
Er zijn sites met voorschriften voor internationaal postverkeer zoals:
http://www.postnl.nl/voorthuis/images/internationale_adressering_tcm213-512377.pdf
Op deze site wordt als voorbeeld het volgende adres gegeven:

Mr J. de Vries
Adrianastraat 34
1231 AB Postdam
NETHERLANDS

Op de site: http://www.bitboost.com/ref/international-address-formats.html#Netherlands vinden we “Netherlands Mailing Address Formats for mailing letters or packages to or from the Netherlands”. Als voorbeeld wordt gegeven:

Koninklijke TNT Post BV  
Prinses Beatrixlaan 23
2595 AK  'S-Gravenhage
NETHERLANDS              

Ook
Britse instituten in Nederland vermelden in hun adres: Netherlands. Enkele voorbeelden:

1 De Britse ambassade

United Kingdom Embassy, Netherlands
Lange Voorhout 10
Den Haag
2514 ED
Netherlands  (zie: http://united-kingdom.visahq.com/embassy/Netherlands/

ook:
British Embassy Netherlands
Lange Voorhout 10
2514 ED The Hague
Netherlands

2 The British Council

Amsterdam British Council
Weteringschans 85A
1017 RZ Amsterdam
Netherlands (zie: http://www.britishcouncil.org/netherlands-aboutus-where)

3 Brits Consulaat

Koningslaan 44
1075 AE Amsterdam
Netherlands (zie: http://embassy-finder.com/united-kingdom_in_amsterdam_netherlands)

4 The British School of Amsterdam

Anthonie van Dijckstraat 1
Amsterdam 1077 ME
NETHERLANDS (http://www.cobis.org.uk/accredited/british-school-of-amsterdam.html)

5
In het leerzame boek Eindelijk Engels door Kevin Cook en Daniel Gibb, twee in Nederland werkzame native speakers, lezen we op p. 70 het volgende:
"In adressen worden landennamen als United States, United Kingdom of Czech Republic - en dus ook Netherlands –altijd zonder lidwoord geschreven.
Mr X. van Dittum
Populierstraat 23
6821 AJ Arnhem
Netherlands  

AANPASSING DOOR CITO

Naar aanleiding van bovenstaande argumentatie heeft het CITO besloten om vanaf het examen 2012 in het voorbeeldadres 'the' tussen haakjes te plaatsen zodat docenten dit niet meer fout gaan rekenen. Dus:
Netherlands, maar er mag ook 'the' voor staan. Vele docenten, ook native speakers,  hebben op mijn actie positief gereageerd.Engels idioom basis voor alle vaardigheden
Titels
Start Up
Step Up
Build Up
Follow Up
Speak Up
Spreekhulp Engels
Finish Up
Business Words
Voor grammaticaboeken
klik
hier
Vragen en antwoorden
over idioom en grammatica