Build Up (3-4 TL/GL)

build up idioomboek Engels vmboDoelgroep
Het idioomboek Build Up is een onderdeel van de serie Up&UP, de meest gebruikte serie idioomboeken Engels voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs. Build Up is bestemd voor klas 3-4 TL/GL.
Aangezien het Europees Referentiekader (ERK)  in het voortgezet onderwijs een steeds grotere rol gaat spelen, is het nuttig te weten dat het niveau van de woordenschat in Build Up ligt tussen A2 en B1.

idioomboek finish up

Doelstelling
De doelstelling van dit idioomboek is om bij te dragen aan het verwerven en herhalen van een productieve en receptieve woordenschat, niet alleen voor leesvaardigheid maar ook voor luistervaardigheid, gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Kenmerken
• thematische groepering van woorden
• duidelijke voorbeeldzinnen
• herhaling van woorden in volgende zinnen
• illustraties waarin enkele van de aangeboden woorden voorkomen
• notes met extra informatie over woordgebruik, grammatical en spelling
• vocabulaire geselecteerd op basis van frequentie-onderzoek, het Europees Referentiekader en examens
• thema’s op basis van leerplannen en het Europees Referentiekader
• de basiswoordenschat kan in één jaar worden doorgewerkt ( 2 hoofdstukken per week)
• Reference pages over thema’s zoals landen, eten en drinken,’gezondheid, kleding. .

Differentiatie
In het eerste deel “Basiswoordenschat” worden in 76 hoofdstukken de ca. 2200 belangrijkste en meest frequente woorden aangeboden. Dit basisvocabulaire kan in één jaar worden doorgewerkt. Desgewenst kan het basisvocabulaire worden uitgebreid met ca. 700 woorden in het tweede deel “Uitbreiding basiswoordenschat”. Met het oog op het centraal schriftelijk examen is het voldoende als het vocabulaire in het tweede deel receptief gekend wordt.

software start upSoftware
Met behulp van een DigiPack kan via internet het idioom geoefend en getoetst worden. Een belangrijk onderdeel van de software is dat van elk woord de uitspraak beluisterd kan worden.

Hoe scoort Build Up op het centraal examen vmbo?
In het examen vmbo GL-TL kwamen in de afgelopen jaren gemiddeld 350 ‘moeilijkere woorden’ voor die ook in Build Up staanvoorkomen. Met ‘moeilijkere woorden’ bedoelen we bijvoorbeeld:
boast/persuade/despite/tend/bond/consequently/ignore/deny/erase/harmful/ prepare/benefit/judgement/obey/due to /currency/suspect/charge/ purchase/treat/ complaint/council/ get rid of/injured/encourage/regard/ anxiety/be about to/recommend/experience/ distinguish/ estimate/source/gear/neglect
340 moeilijke worden uit het VMBO GL-TL examen 2017 stonden in Build Up.

Het zal duidelijk zijn wat dit betekent voor een leerling die de woordenschat uit dit boek beheerst.
CONCLUSIE: Learning vocabulary pays off!

Beoordelingsexemplaar aanvragen
Docenten Engels kunnen een beoordelingsexemplaar aanvragen met 80% korting en zonder verzendkosten. Voor Build Up is dat € 5,04. De snelste manier om het boek aan te vragen is via onderstaande link. U komt dan zonder omwegen direct in de aanvraagmodule van de Up&Up reeks en kunt u daarin o.a. Build Up selecteren.

https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/talen/engels/up-and-up#beoordelen

Gebruikerservaringen

1
Wij gebruiken in alle examenjaren de UP serie. Voor VMBO T Build Up. Wij laten ze per week 4 pagina’s leren en dat wordt getoetst. Wij doen dat vooral om woordkennis op te bouwen en beter de vaardigheden te kunnen doen.
2
Wij vinden dit een prettige methode met woorden per onderwerp. (community Engels)
3
Wij gebruiken sinds jaar en dag Build Up. Het is prettig omdat de woorden in context staan en gerubriceerd staan per thema. (community Engels)

4
Mijn leerlingen reageren zeer enthousiast op de overzichtelijke indeling en vooral ook op de speelse illustraties. Zelf merk ik een duidelijke vooruitgang in hun woordenschat. Veel lof dus.

5
Wij gebruiken Build Up in 3M en 4M . Ze leren 6 blz. 30 woorden EN>NE en 20 woorden NE>EN. Het werkt goed en de meeste leerlingen halen goede resultaten. Wij zijn er zeer tevreden over. (community Engels)

6
Wij gebruiken voor 4 vmbo het boek Build Up, idioom in zinsverband per thema (b.v. Health) en ik geef die klas wekelijks een s.o. over drie bladzijden, welke cijfers aan het eind van het jaar meetellen. Ik vind het een handig boekje en het laten leren van woorden in een context is beter dan op zichzelf lijkt me. (community Engels)
6
Wat wij verschrikkelijk missen in onze methode is het thematisch ondergebrachte idioom zoals in Build Up.
7
Uitstekend en degelijk idioomboek. (d’Oultremontcollege)
8  Dit zegt een leerling:
Uit een mailtje van de uitgever aan de auteur:  “Leerling  … (naam bekend) belde zojuist op om door te geven dat hij op school Build Up gebruikt en dat hij dat echt een geweldig boek vindt! Hij belde speciaal om dat door te geven. Hij vindt het zo fijn leren en dat mocht ook wel eens gezegd worden.”

Mail uw reviews, opmerkingen of vragen over dit boek naar
pvandervoort1@gmail.com