Step Up (3-4 BB/KB)

step up idioomboek Engels vmboDoelgroep
Het idioomboek Step Up is een onderdeel van de serie Up&UP, de meest gebruikte serie idioomboeken Engels voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs.
Step Up is bestemd voor klas 3 en 4 vmbo bb/kb. Het boek bestaat uit een basiswoordenschat en een uitbreiding.
De basiswoordenschat is ruim voldoende voor het BB niveau. De basiswoordenschat bevat ook ruim 80% van de woorden die nodig zijn voor het KB niveau. Met de uitbreiding wordt voor dit niveau nog een grotere dekking bereikt van ca. 90%.
Aangezien het Europees Referentiekader (ERK) in het onderwijs een steeds grotere rol gaat spelen, is het nuttig te weten dat het niveau van de basiswoordenschat in Step Up iets boven niveau A2 ligt. Met de uitbreiding wordt een niveau bereikt dat halverwege tussen A2 en B1 ligt.

idioomboek finish up

Doelstelling
De doelstelling van dit idioomboek is om bij te dragen aan het verwerven en herhalen van een productieve en receptieve woordenschat, niet alleen voor leesvaardigheid maar ook voor luistervaardigheid, gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Kenmerken
• thematische groepering van woorden
• duidelijke voorbeeldzinnen
• herhaling van woorden in volgende zinnen
• illustraties waarin per hoofdstuk enkele van de aangeboden woorden voorkomen
• notes met extra informatie over woordgebruik, grammatica en spelling
• vocabulaire geselecteerd op basis van frequentie-onderzoek en het Europees Referentiekader
• thema’s op basis van leerplannen en het Europees Referentiekader
• de basiswoordenschat kan in één jaar worden doorgewerkt, in ieder geval vóór het examen
• de basiswoordenschat van ca. 2000 woorden kan met ca. 500 woorden worden uitgebreid
• Reference pages over thema’s zoals landen, gezondheid, kleding, eten, dieren.

Differentiatie
In het eerste deel “Basiswoordenschat” worden in 73 hoofdstukken de ca. 2000 belangrijkste en meest frequente woorden aangeboden. Dit basisvocabulaire kan in één jaar worden doorgewerkt, maar in ieder geval vóór het examen. Desgewenst kan het basisvocabulaire worden uitgebreid met ca. 500 woorden in het tweede deel “Uitbreiding basiswoordenschat”. Met het oog op het centraal schriftelijk examen leesvaardigheid is het voldoende als het vocabulaire in het tweede deel receptief gekend wordt.

software start up

Software
Met behulp van een DigiPack kan via internet het idioom geoefend en getoetst worden. Een belangrijk onderdeel van de software is dat van elk woord de uitspraak beluisterd kan worden.

Hoe scoort Step Up op het centraal examen?
In de afgelopen jaren kwamen gemiddeld 310 ‘moeilijkere woorden’ uit het centraal schriftelijk examen KB voor in Step Up. In het examen BB ging het om gemiddeld 220 woorden. Het zal duidelijk zijn wat dit betekent voor een leerling die de woordenschat uit dit boek beheerst. Met ‘moeilijkere woorden’ bedoelen we bijvoorbeeld:
access/forest/society/attempt/challenge/paralysed/nickname/charity/pride/achievement/
insist/concerned/warning/obviously/excitement/involved/boredom/description/evidence/
occur/passionate/refugee/harass/deny/ordinary/suspense/exhausted/embarrassing
(ex.KB)
average/value/couch/rude/annoyed/silly/cage/basement/excited/amazing/ explore/suitcase/scared/threw/available/ban/exist/damage/prevent/brake/
abandon/shelter/embarrassing/shore/area/council/doubt/error/skill/treat/float/
statue/own/according to 
(ex. BB)
280 moeilijke woorden in het VMBO KB examen 2017 stonden in Step Up.

CONCLUSIE: Learning vocabulary pays off!

Beoordelingsexemplaar aanvragen
Docenten Engels kunnen een beoordelingsexemplaar aanvragen met 80% korting en zonder verzendkosten. Voor Step Up is dat € 5,04. De snelste manier om het boek aan te vragen is via onderstaande link. U komt dan zonder omwegen direct in de aanvraagmodule van de Up&Up reeks en kunt u daarin o.a. Step Up selecteren.

https://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs/talen/engels/up-and-up#beoordelen

Gebruikerservaringen
Er zijn nog geen gebruikerservaringen beschikbaar. Omdat Start Up en Build Up volgens dezelfde principes zijn opgebouwd, verwijzen we naar de ervaringen met deze boeken.

Mail uw reviews, opmerkingen of vragen over dit boek naar
pvandervoort1@gmail.com