Build Up (3 havo-vwo)

buildupcover

De vierde herziene druk van Build Up is in maart 2019 verschenen bij uitgeverij Walvaboek.

Belangrijke kenmerken

– thematische groepering van het vocabulaire;
– elk woord wordt gepresenteerd in een contextzin;
–  per hoofdstuk 3 authentieke illustraties in kleur
– vijf hoofdstukken over voorbereiding op het CSE  leesvaardigheid

Belangrijkste verschillen met de vorige druk

–  In deze herziene druk zijn woorden en contextzinnen tegen het licht gehouden en waar nodig vervangen, aangevuld of geactualiseerd
– Alle illustraties zijn vervangen en in kleur uitgevoerd.
– Vijf hoofdstukken over de voorbereiding op het CSE leesvaardigheid. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
* het belang van een grote woordenschat
* woordafleiding via voorvoegsels en achtervoegsels
* signaalwoorden/verbindingswoorden
* veelvoorkomende woorden in examenvragen
* tips voor het beantwoorden van verschillende soorten vragen.

Beoordelingsexemplaar
Docenten Engels kunnen een beoordelingsexemplaar aanvragen via mail aan: info@walvaboek.nl

Boekenlijst
In verband met het samenstellen van de boekenlijst volgt hier de ISBN nummer van de herziene vierde druk: ISBN 978 90 6675 436 2

idioomserie Up

De Up serie is al jaren de meest gebruikte reeks vocabulaireboeken in het voortgezet onderwijs.
De doelstelling van de serie is bij te dragen aan het verwerven en consolideren van een productieve en receptieve woordenschat. Een goede beheersing van de woordenschat is essentieel voor de leesvaardigheid, luistervaardigheid, gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid.
De Up serie bestaat uit de volgende delen, die onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden en die aansluiten bij de ERK-niveaus van de betreffende schooltypen:

De opklimmende idioomserie Up bestaat uit:

Start Up       2 vmbo/havo/vwo
Step Up
        3-4 vmbo BK
Build Up
      3 havo-vwo en 3-4 vmbo TL-GL
Follow Up
    4-5 havo
Finish Up
     4-6 Vwo

De herziening van Follow Up verschijnt in mei 2019, Finish Up in najaar 2019, Start Up en Step Up voorjaar 2020.

Gebruikerservaringen

1
Mijn leerlingen reageren zeer enthousiast op de overzichtelijke indeling en vooral ook op de speelse illustraties. Zelf merk ik een duidelijke vooruitgang in hun woordenschat. Veel lof dus.
2
Finish Up is een erg goede methode voor idioomopbouw. Ook door tevoeren op andere niveaus ‘Follow Up’ voor HAVO 4/5. en Build-Up voor eronder. Volgen ERK methode.
3
Wij vinden dit een prettige methode met woorden per onderwerp. (community Engels)
4
Wij gebruiken sinds jaar en dag Build Up. Het is prettig omdat de woorden in context staan en gerubriceerd staan per thema. (community Engels)
5
Wij gebruiken Build Up in 3M en 4M . Ze leren 6 blz. 30 woorden EN>NE en 20 woorden NE>EN. Het werkt goed en de meeste leerlingen halen goede resultaten. Wij zijn er zeer tevreden over. (community Engels)
6
Wij gebruiken voor 4 vmbo het boek Build Up, idioom in zinsverband per thema (b.v. Health) en ik geef die klas wekelijks een s.o. over drie bladzijden, welke cijfers aan het eind van het jaar meetellen. Ik vind het een handig boekje en het laten leren van woorden in een context is beter dan op zichzelf lijkt me. (community Engels)
7
Wat wij verschrikkelijk missen in onze methode is het thematisch ondergebrachte idioom zoals in Build Up.
8
Uitstekend en degelijk idioomboek. 
9
Dit zegt een leerling:
Uit een mailtje van de uitgever aan de auteur:  “Leerling  … (naam bekend) belde zojuist op om door te geven dat hij op school Build Up gebruikt en dat hij dat echt een geweldig boek vindt! Hij belde speciaal om dat door te geven. Hij vindt het zo fijn leren en dat mocht ook wel eens gezegd worden.”