up&up idioomboeken

Deze site geeft achtergrondinformatie over Engels idioom en informatie over een aantal idioomboeken Engels van Piet van der Voort.
Voor grammaticaboeken Engels, kijk op: www.engelsegrammatica.nl.

EXAMEN NIEUWS! Meer dan 400 moeilijke woorden uit het VWO examen 2016 bleken in Finish Up te staan!
325 moeilijke worden uit het HAVO examen 2016 waren te vinden in Follow Up.
Resulaat onderzoek vmbo examen volgt spoedig.

NIEUW! Zojuist verschenen:  BASIC LEGAL ENGLISH voor juridisch Engels mbo en hbo. Het eerste boek voor juridisch Engels met grammatica, juridisch vocabulaire en teksten.
Vraag een beoordelingsexemplaar aan bij 
Walvaboek.nl

OP DEZE SITE:

ACHTERGRONDINFORMATIE ENGELS IDIOOM
* Belang van woordenschat
* Waarom eenidioomboek?
* Vereiste woordenschat voor leesvaardigheid
* Leerlingen over woorden leren
* Docenten over woorden leren
* Docenten over toetsing vocabulaire
* Idioom in examenprogramma
* Woordenboekgebruik tijdens examen

IDIOOMBOEKEN ENGELS EN WOORDKAARTEN
* Start Up, Step Up, Build Up, Follow Up, Finish Up, die samen de serie Up&UP vormen, de meest gebruikte serie idioomboeken Engels voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs. Erk niveaus: A1, A2, B1, B2/C1
* Basic Business Words, idioomboek voor economische opleidingen in mbo en hbo.
* Examenwoorden Engels havo-vwo (kaart)
* Examenwoorden Engels vmbo (kaart)

GESPREKSVAARDIGHEID ENGELS
* Speak Up, voor de oefening van gespreksvaardigheid Engels en productief vocabulaire.
* Spreekhulp Engels, de meest voorkomende zinnen voor gepreksvaardigheid Engels.

HERWAARDERING  WOORDENSCHATVERWERVING
Jarenlang is er te weinig aandacht besteed aan het systematisch herhalen en vergroten van de woordenschat, het zogenaamde intentioneel of expliciet leren. Wat gepropageerd werd was het incidenteel of impliciet leren o.a. via leesstrategieën. Idioom leren uit een idioomboek werd vaak afgedaan als het domme ‘woordjes stampen’ en kwam min of meer in de taboesfeer. Hoewel vele docenten wel beter wisten, was het niet ‘onderwijskundig correct’ om woorden uit een idioomboek te laten leren.

Inmiddels is het ook bij beleidsmakers doorgedrongen dat een grote woordenschat de belangrijkste basis is voor leesvaardigheid maar ook voor de andere vaardigheden.  Idioomtoetsen mogen volgens de nieuwe examenprogramma’s vmbo/havo/vwo weer meegeteld worden in het schoolexamen! Door deze ontwikkelingen staat het idioom-onderwijs en het idioomboek in een hernieuwde belangstelling.