Deze site geeft achtergrondinformatie over Engels idioom en informatie over een aantal idioomboeken Engels van Piet van der Voort.
Voor grammaticaboeken Engels, kijk op: www.engelsegrammatica.nl.

LET OP HERZIENINGEN

De idioomboeken Start Up, Step Up, Build Up, Follow Up en Finish Up worden
herzien. Build Up en Follow Up verschijnen voorjaar 2019 bij uitgeverij Walvaboek.
In een later stadium verschijnen de herzieningen van de overige delen.

EXAMEN NIEUWS!

450 moeilijke woorden uit het VWO examen 2018 bleken in Finish Up te staan!
370 moeilijke worden uit het HAVO examen 2018 waren te vinden in Follow Up.
340 
moeilijke worden uit het VMBO GL-TL examen 2018 stonden in Build Up.
280
moeilijke woorden in het VMBO KB examen 2018 stonden in Step Up.

OP DEZE SITE:

ACHTERGRONDINFORMATIE ENGELS IDIOOM
* Belang van woordenschat
* Waarom een idioomboek?
* Vereiste woordenschat voor leesvaardigheid
* Leerlingen over woorden leren
* Docenten over woorden leren
* Docenten over toetsing vocabulaire
* Idioom in examenprogramma
* Woordenboekgebruik tijdens examen

IDIOOMBOEKEN ENGELS
* Start Up, Step Up, Build Up, Follow Up, Finish Up, de meest gebruikte serie idioomboeken Engels voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs. Erk niveaus: A1, A2, B1, B2/C1
* Basic Business Words, idioomboek voor economische opleidingen in mbo en hbo.

GESPREKSVAARDIGHEID ENGELS
* Speak Up, voor de oefening van gespreksvaardigheid Engels en productief vocabulaire.
* Spreekhulp Engels, de meest voorkomende zinnen voor gepreksvaardigheid Engels.

JURIDISCH ENGELS
Basic Legal English

Juridisch Engels voor mbo en hbo met teksten, juridisch vocabulaire en grammatica.

HERWAARDERING  WOORDENSCHATVERWERVING

Jarenlang is er te weinig aandacht besteed aan het systematisch herhalen en vergroten van de woordenschat, het zogenaamde intentioneel of expliciet leren. Wat gepropageerd werd was het incidenteel of impliciet leren o.a. via leesstrategieën. Idioom leren uit een idioomboek werd vaak afgedaan als het domme ‘woordjes stampen’ en kwam min of meer in de taboesfeer. Hoewel vele docenten wel beter wisten, was het niet ‘onderwijskundig correct’ om woorden uit een idioomboek te laten leren.

Inmiddels is het ook bij beleidsmakers doorgedrongen dat een grote woordenschat de belangrijkste basis is voor leesvaardigheid maar ook voor de andere vaardigheden.  Idioomtoetsen mogen volgens de nieuwe examenprogramma’s vmbo/havo/vwo weer meegeteld worden in het schoolexamen! Door deze ontwikkelingen staat het idioom-onderwijs en het idioomboek in een hernieuwde belangstelling.

juridisch Engelsgespreksvaardigheid Engelsidioomboek Engels business wordsgespreksvaardigheid Engels